Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vikran skole
Brokskarvegen 224
9057 VIKRAN
Org.nr 974566583
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,6 3,5 3,4 3,3 3,1
Antall elever per årsverk til undervisning 7,3 8,3 8,8 7,7 8,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 385,7 116,7 0,0 38,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 2,0 7,0 0,0 20,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,2 8,2 8,9 7,7 8,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,3 10,6 12,7 9,5 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,2 7,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,0 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,0 92,1 93,0 99,9 66,4
Lærertimer som gis til undervisning 2 318 2 413 2 362 2 308 2 225
Undervisningstimer totalt per elev 101 89 84 96 93
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no