Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vikhammer skole
Malvikvegen 303
7560 VIKHAMMER
Org.nr 975282872
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Malvik kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Vikhammer skole Malvik kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 21,5 164,6 5 006,2 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 15,2 13,1 11,7 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 27 803 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 90,6 72,2 65,2 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,4 16,5 16,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,3 13,8 12,5 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 15,7 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 17,9 15,9 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,2 15,3 13,9 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,4 19,8 16,7 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 20,2 17,8 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 97,2 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 14 637 106 607 3 192 890 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 49 54 61 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no