Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vikhammer skole
Malvikvegen 303
7560 VIKHAMMER
Org.nr 975282872
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Malvik kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 22,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 341
Undervisningstimer totalt per elev 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no