Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vikhammer skole
Malvikvegen 303
7560 VIKHAMMER
Org.nr 975282872
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Malvik kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 20,7
Antall elever per årsverk til undervisning 14,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 99,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,4
Lærertimer som gis til undervisning 14 255
Undervisningstimer totalt per elev 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no