Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vikhammer skole
Malvikvegen 303
7560 VIKHAMMER
Org.nr 975282872
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Malvik kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 21,2
Antall elever per årsverk til undervisning 14,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 91,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 481
Undervisningstimer totalt per elev 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no