Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vikhammer skole
Malvikvegen 303
7560 VIKHAMMER
Org.nr 975282872
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Malvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Vikhammer skole 22,2 21,2 20,7 22,4 21,5
Malvik kommune 166,8 171,4 166,4 162,1 164,6
Trøndelag fylke 4 990,8 5 006,2
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Vikhammer skole 13,9 14,7 14,6 14,2 15,2
Malvik kommune 12,7 12,5 13,0 13,3 13,1
Trøndelag fylke 11,7 11,7
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Vikhammer skole 3 3 3 5 3
Malvik kommune 21 21 22 25 27
Trøndelag fylke 820 803
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Vikhammer skole 100,8 91,4 99,6 65,6 90,6
Malvik kommune 91,6 90,2 87,1 77,2 72,2
Trøndelag fylke 63,8 65,2
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Vikhammer skole 12,0 14,9 13,6 20,1 15,4
Malvik kommune 12,3 12,5 13,5 15,6 16,5
Trøndelag fylke 16,4 16,0
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Vikhammer skole 14,2 14,9 14,7 14,4 15,3
Malvik kommune 13,8 14,0 14,2 14,5 13,8
Trøndelag fylke 12,4 12,5
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Vikhammer skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Malvik kommune 14,1 13,2 13,8 14,5 15,7
Trøndelag fylke 14,3 14,2
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Vikhammer skole 16,6 17,1 16,9 16,7 18,2
Malvik kommune 18,2 17,6 18,1 18,1 17,9
Trøndelag fylke 16,1 15,9
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Vikhammer skole 16,1 16,2
Malvik kommune 16,2 15,3
Trøndelag fylke 14,3 13,9
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Vikhammer skole 17,4 20,4
Malvik kommune 19,7 19,8
Trøndelag fylke 16,7 16,7
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Vikhammer skole 0,0 0,0
Malvik kommune 19,3 20,2
Trøndelag fylke 18,1 17,8
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Vikhammer skole 88,3 100,0 99,4 100,0 100,0
Malvik kommune 97,8 99,5 98,3 99,3 100,0
Trøndelag fylke 96,8 97,2
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Vikhammer skole 14 293 14 481 14 255 15 341 14 637
Malvik kommune 105 433 109 543 106 709 104 662 106 607
Trøndelag fylke 3 190 079 3 192 890
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Vikhammer skole 53 50 51 52 49
Malvik kommune 56 57 55 54 54
Trøndelag fylke 61 61
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no