Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vikhammer skole
Malvikvegen 303
7560 VIKHAMMER
Org.nr 975282872
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Malvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,5 22,2 21,2 20,7 22,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,6 13,9 14,7 14,6 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 96,8 100,8 91,4 99,6 65,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,2 12,0 14,9 13,6 20,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,8 14,2 14,9 14,7 14,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4 16,6 17,1 16,9 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,8 88,3 100,0 99,4 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 937 14 293 14 481 14 255 15 341
Undervisningstimer totalt per elev 51 53 50 51 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no