Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vikhammer skole
Malvikvegen 303
7560 VIKHAMMER
Org.nr 975282872
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Malvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,2 21,2 20,7 22,4 21,5
Antall elever per årsverk til undervisning 13,9 14,7 14,6 14,2 15,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 5 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 100,8 91,4 99,6 65,6 90,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,0 14,9 13,6 20,1 15,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,2 14,9 14,7 14,4 15,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 17,1 16,9 16,7 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,4 20,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,3 100,0 99,4 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 293 14 481 14 255 15 341 14 637
Undervisningstimer totalt per elev 53 50 51 52 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no