Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vikevåg skule
Sørbøveien 6
4150 RENNESØY
Org.nr 983618979
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Rennesøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,6 14,9 31,2 31,4 30,0
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8 13,2 11,1 11,2 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 6 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 34,3 39,8 54,5 61,4 79,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 38,8 30,2 18,2 15,9 13,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3 12,8 11,1 11,3 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3 14,3 12,6 13,0 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 93,9 97,8 94,4
Lærertimer som gis til undervisning 9 034 10 018 20 586 20 245 19 329
Undervisningstimer totalt per elev 54 56 67 66 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no