Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vikevåg skule
Sørbøveien 6
4150 RENNESØY
Org.nr 983618979
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 14,9 31,2 31,4 30,0 28,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2 11,1 11,2 12,2 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 6 5 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 39,8 54,5 61,4 79,3 103,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 30,2 18,2 15,9 13,4 10,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8 11,1 11,3 12,2 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3 12,6 13,0 14,7 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,8 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,1 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 93,9 97,8 94,4 96,9
Lærertimer som gis til undervisning 10 018 20 586 20 245 19 329 18 609
Undervisningstimer totalt per elev 56 67 66 61 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no