Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vikeså skule
Vikesågata 60
4389 VIKESÅ
Org.nr 974623528
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bjerkreim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,7 37,2 33,3 31,8 31,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 8,6 10,7 10,9 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 4 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 117,0 74,3 71,7 74,1 43,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,9 10,8 13,3 13,2 22,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,1 10,8 13,0 12,8 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,7 9,2 11,8 12,4 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,4 12,2 16,6 16,3 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 26,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,0 89,2 92,8 92,9 97,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 429 23 978 20 515 20 007 20 133
Undervisningstimer totalt per elev 56 80 65 64 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no