Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vikersund skole
Skolegata 22
3370 VIKERSUND
Org.nr 975284980
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Modum kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Vikersund skole Modum kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 28,5 135,4 2 988,3 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,6 13,2 12,5 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 25 487 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,8 64,5 68,7 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,1 18,1 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,7 13,9 13,4 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 16,0 14,8 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,0 17,6 17,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7 15,7 15,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,3 19,1 17,6 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 18,5 19,1 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,7 95,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 18 779 85 365 1 899 215 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 55 54 57 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no