Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vikersund skole
Skolegata 22
3370 VIKERSUND
Org.nr 975284980
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Modum kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 29,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,5
Lærertimer som gis til undervisning 19 883
Undervisningstimer totalt per elev 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no