Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vikersund skole
Skolegata 22
3370 VIKERSUND
Org.nr 975284980
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Modum kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Modum kommune 133,2 133,6 139,1 145,0 135,4
Buskerud fylke 2 810,8 2 870,8 2 890,7 2 936,8 2 988,3
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Modum kommune 13,0 13,0 12,7 12,1 13,2
Buskerud fylke 13,0 12,8 12,8 12,8 12,5
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Modum kommune 21 21 21 20 25
Buskerud fylke 416 429 445 461 487
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Modum kommune 70,5 72,0 74,1 78,8 64,5
Buskerud fylke 78,5 76,5 74,4 72,5 68,7
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Modum kommune 16,1 15,8 15,0 13,7 18,1
Buskerud fylke 14,8 15,0 15,4 15,7 16,3
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Modum kommune 13,5 13,8 13,3 12,2 13,9
Buskerud fylke 14,0 14,0 14,0 13,8 13,4
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Modum kommune 15,8 15,1 15,5 16,2 16,0
Buskerud fylke 14,8 14,3 14,5 14,8 14,8
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Modum kommune 16,8 16,5 16,7 16,1 17,6
Buskerud fylke 17,5 17,3 17,6 17,5 17,1
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Modum kommune 15,7
Buskerud fylke 15,1
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Modum kommune 19,1
Buskerud fylke 17,6
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Modum kommune 18,5
Buskerud fylke 19,1
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Modum kommune 99,2 98,3 97,4 95,2 96,7
Buskerud fylke 96,5 95,7 95,6 95,4 95,6
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Modum kommune 83 278 83 239 87 104 92 429 85 365
Buskerud fylke 1 791 610 1 821 360 1 835 271 1 860 764 1 899 215
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Modum kommune 55 55 56 59 54
Buskerud fylke 55 55 55 56 57
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no