Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vikersund skole
Skolegata 22
3370 VIKERSUND
Org.nr 975284980
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Modum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 28,8 30,5 30,4 28,5 29,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3 12,6 12,0 13,6 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 7 5 6 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,4 48,4 69,5 54,8 39,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,3 23,1 15,8 22,1 28,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 12,7 12,1 13,7 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 15,4 15,2 18,0 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,3 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,2 100,0 100,0 100,0 95,1
Lærertimer som gis til undervisning 19 220 20 075 20 501 18 779 19 938
Undervisningstimer totalt per elev 56 59 62 55 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no