Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vikemarka skule
Olavsgata 57
6153 ØRSTA
Org.nr 975299864
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ørsta kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,9 23,8 24,1 26,1 28,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2 12,5 13,2 12,8 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,4 77,1 82,0 80,8 71,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,0 15,0 14,5 14,4 15,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,1 12,3 13,2 12,7 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4 13,4 14,6 14,1 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,7 98,0 95,4 99,4 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 715 16 416 16 054 17 582 19 346
Undervisningstimer totalt per elev 56 59 56 58 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no