Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vikemarka skule
Olavsgata 57
6153 ØRSTA
Org.nr 975299864
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ørsta kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,8 24,1 26,1 28,4 33,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 13,2 12,8 12,0 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,1 82,0 80,8 71,3 86,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,0 14,5 14,4 15,4 10,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 13,2 12,7 12,0 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,4 14,6 14,1 14,4 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,7 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,6 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,0 95,4 99,4 100,0 97,6
Lærertimer som gis til undervisning 16 416 16 054 17 582 19 346 21 682
Undervisningstimer totalt per elev 59 56 58 62 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no