Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vikedal skule
Kyrkjevegen 7
5583 VIKEDAL
Org.nr 974618109
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vindafjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,5 17,0 16,6 14,8 14,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 11,2 10,7 10,5 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 96,3 85,4 120,3 191,8 180,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,6 11,3 7,7 4,9 5,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,7 10,6 11,0 9,9 11,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,5 15,5 13,8 15,1 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,0 14,2 13,8 13,1 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,9 91,9 86,8 81,5 85,2
Lærertimer som gis til undervisning 11 570 10 206 10 035 9 348 8 385
Undervisningstimer totalt per elev 64 62 65 67 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no