Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vikedal skule
Kyrkjevegen 7
5583 VIKEDAL
Org.nr 974618109
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vindafjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,0 16,6 14,8 14,1 15,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 10,7 10,5 12,2 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 85,4 120,3 191,8 180,2 99,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,3 7,7 4,9 5,7 9,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,6 11,0 9,9 11,8 10,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,5 13,8 15,1 16,9 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,2 13,8 13,1 16,1 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,8 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,1 20,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,9 86,8 81,5 85,2 97,8
Lærertimer som gis til undervisning 10 206 10 035 9 348 8 385 9 209
Undervisningstimer totalt per elev 62 65 67 57 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no