Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vikebygda skule (utgått)
Vikebygda
6100 VOLDA
Org.nr 875277502
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,4 5,8 5,7 5,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 11,5 10,6 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 86,8 71,6 51,8 63,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,9 15,1 19,2 16,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 10,9 10,3 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,9 13,2 11,9 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 432 4 061 3 971 3 449
Undervisningstimer totalt per elev 67 64 70 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no