Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vikebygd skule
Nåvegen 12
5776
Org.nr 975281752
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ullensvang kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,6 9,6 9,1 6,9 7,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,0 6,0 5,9 7,0 7,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 136,6 42,5 39,0 18,6 32,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,2 12,6 13,5 34,3 21,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,1 6,1 6,0 7,1 7,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,1 7,3 6,7 7,9 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,9 7,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,9 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 75,2 74,9 90,2 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 147 6 270 6 031 4 631 4 687
Undervisningstimer totalt per elev 74 123 126 105 98
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no