Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vikebygd skule
Nåvegen 12
5776
Org.nr 975281752
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ullensvang Herad skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,1 6,6 9,6 9,1 6,9
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 10,0 6,0 5,9 7,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 98,1 136,6 42,5 39,0 18,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,5 6,2 12,6 13,5 34,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,8 10,1 6,1 6,0 7,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,6 12,1 7,3 6,7 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 75,2 74,9 90,2
Lærertimer som gis til undervisning 3 875 4 147 6 270 6 031 4 631
Undervisningstimer totalt per elev 76 74 123 126 105
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no