Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vike Friskule (privat)
Gjermundnesvegen 77
6392 VIKEBUKT
Org.nr 985922624
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vike Montessoriskule Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,8 6,8 7,7 7,3 8,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 9,0 9,1 8,6 8,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 3 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,5 23,3 36,0 36,6 37,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,6 37,7 24,2 22,6 22,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 9,9 10,2 9,6 9,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,1 12,1 12,6 11,9 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 65,2 71,0 36,2 58,3 38,2
Lærertimer som gis til undervisning 4 054 4 904 5 481 5 182 5 941
Undervisningstimer totalt per elev 68 82 82 86 87
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no