Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vikane skule
6793 INNVIK
Org.nr 975276996
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stryn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 8,1 10,5 9,0 8,4 7,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 9,2 8,6 8,8 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 518,8 395,7 197,2 144,7 132,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,0 2,2 4,0 5,6 7,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,0 9,3 8,8 8,9 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,4 9,8 10,3 10,2 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,2 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,3 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 94,2 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 633 7 350 6 144 5 754 4 836
Undervisningstimer totalt per elev 68 81 87 85 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no