Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vikåsen skole
Vikåsen 16
7054 RANHEIM
Org.nr 975327043
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Trondheim kommune 1 679,0 1 687,5 1 721,0 1 748,6 1 812,3
Trøndelag fylke 4 990,8
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Trondheim kommune 13,2 13,3 13,3 13,1 12,7
Trøndelag fylke 11,7
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Trondheim kommune 218 216 239 269 290
Trøndelag fylke 820
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Trondheim kommune 88,8 91,5 84,1 75,3 70,9
Trøndelag fylke 63,8
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Trondheim kommune 13,0 12,8 13,9 15,4 16,0
Trøndelag fylke 16,4
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Trondheim kommune 14,4 14,9 14,7 14,1 13,5
Trøndelag fylke 12,4
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Trondheim kommune 14,7 14,4 14,8 15,6 15,4
Trøndelag fylke 14,3
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Trondheim kommune 17,8 18,1 18,4 18,4 17,2
Trøndelag fylke 16,1
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Trondheim kommune 15,0
Trøndelag fylke 14,3
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Trondheim kommune 18,5
Trøndelag fylke 16,7
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Trondheim kommune 19,4
Trøndelag fylke 18,1
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Trondheim kommune 99,0 96,6 96,7 96,2 96,9
Trøndelag fylke 96,8
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Trondheim kommune 1 046 889 1 054 223 1 078 152 1 106 315 1 159 971
Trøndelag fylke 3 190 079
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Trondheim kommune 54 53 54 55 56
Trøndelag fylke 61
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no