Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vikåsen skole
Vikåsen 16
7054 RANHEIM
Org.nr 975327043
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,7 23,9 23,7 23,9 23,5
Antall elever per årsverk til undervisning 16,4 17,1 16,1 16,2 15,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 79,9 92,3 74,9 74,0 62,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,7 15,8 18,6 18,9 21,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,4 17,1 16,3 16,4 15,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3 19,0 18,1 18,2 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 790 15 077 15 199 15 186 15 221
Undervisningstimer totalt per elev 45 43 46 46 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no