Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vik skule
Vikevegen 1266
5568 VIKEBYGD
Org.nr 975281132
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vindafjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,8 6,9 6,3 6,0 5,2
Antall elever per årsverk til undervisning 9,9 9,1 9,6 9,3 8,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 27,5 33,1 33,5 34,3 41,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 32,4 24,6 25,5 24,0 17,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,0 9,2 9,8 9,4 8,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,9 11,5 12,4 11,0 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,6 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,1 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,2 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 566 4 546 4 161 3 913 3 492
Undervisningstimer totalt per elev 75 81 77 80 90
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no