Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vik skule
Tinusvegen 12
6230 SYKKYLVEN
Org.nr 974618591
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sykkylven kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,6 11,5 11,3 12,1 11,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 11,9 12,5 12,0 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 96,0 60,2 102,4 92,4 62,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,7 18,4 11,3 12,0 18,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 11,9 12,4 11,9 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 14,2 14,0 14,2 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,4 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 310 7 884 7 724 8 279 8 150
Undervisningstimer totalt per elev 61 62 59 62 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no