Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vik skole
Viksveien 27
3530 RØYSE
Org.nr 975284492
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hole kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,0 20,6 19,7 20,8 21,6
Antall elever per årsverk til undervisning 14,2 13,9 15,2 14,4 14,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 2 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,0 93,1 126,2 81,9 71,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,4 13,3 10,7 15,9 18,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,1 13,9 15,3 14,4 14,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,6 15,5 17,8 16,8 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,4 94,6 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 777 13 614 12 920 13 969 14 569
Undervisningstimer totalt per elev 52 53 49 52 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no