Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vik skole
Viksveien 27
3530 RØYSE
Org.nr 975284492
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hole kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,6 19,7 20,8 21,6 26,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,9 15,2 14,4 14,3 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 93,1 126,2 81,9 71,6 79,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,3 10,7 15,9 18,2 14,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,9 15,3 14,4 14,4 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5 17,8 16,8 17,0 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,9 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,6 100,0 100,0 100,0 97,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 614 12 920 13 969 14 569 17 670
Undervisningstimer totalt per elev 53 49 52 52 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no