Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vik skole
Vik
6057 ELLINGSØY
Org.nr 974573415
Offentlig skole
Grunnskole
5.-7. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,5 5,2 4,8 5,3 4,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 10,8 11,4 10,6 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 97,9 122,0 104,0 252,4 353,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,4 7,9 10,3 4,0 3,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4 11,6 11,8 11,0 13,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,0 15,0 15,1 14,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,3 84,2 91,3 86,2 79,6
Lærertimer som gis til undervisning 3 101 3 419 3 397 3 719 2 935
Undervisningstimer totalt per elev 67 68 65 70 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no