Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vik skole (utgått)
Ellingsøy
6057 ELLINGSØY
Org.nr 974573415
Offentlig skole
Grunnskole
5.-7. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier (utgått)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,2 4,8 5,3 4,2 4,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 11,4 10,6 13,4 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 122,0 104,0 252,4 353,3 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,9 10,3 4,0 3,5 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 11,8 11,0 13,9 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 15,1 14,1 14,8 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,8 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 84,2 91,3 86,2 79,6 75,9
Lærertimer som gis til undervisning 3 419 3 397 3 719 2 935 3 078
Undervisningstimer totalt per elev 68 65 70 55 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no