Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vik skole
Kystveien 77
8920 SØMNA
Org.nr 974043785
Offentlig skole
Grunnskole
5.-10. trinn
Skoleeier: Sømna kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,7 22,9 19,6 20,3 22,2
Antall elever per årsverk til undervisning 8,5 9,0 10,4 9,9 8,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 7 6 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,2 24,7 28,7 28,3 29,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,2 32,3 30,7 31,2 27,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,5 10,5 13,2 10,7 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,0 10,5 12,0 12,9 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,0 13,3 15,1 21,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,0 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 33,3 13,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,7 100,0 77,7 94,9
Lærertimer som gis til undervisning 15 524 14 174 11 417 12 607 14 098
Undervisningstimer totalt per elev 82 77 66 70 81
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no