Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vik Oppvekstsenter - Avdeling skole
Nesseveien 2
9475 BORKENES
Org.nr 975285820
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Kvæfjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,6 3,1 5,8 4,8 4,0
Antall elever per årsverk til undervisning 7,8 9,0 6,4 6,6 5,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 38,2 37,5 18,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 15,3 16,7 29,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,0 8,7 6,1 6,4 5,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,9 10,0 6,3 6,7 5,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 80,4 100,0 61,3 68,2 60,1
Lærertimer som gis til undervisning 3 776 2 138 3 947 3 344 2 787
Undervisningstimer totalt per elev 94 82 116 111 127
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no