Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vik kommune
Kommunenr 1417
Alle grunnskoler med adresse i Vik kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 34,9 37,3 37,9 35,6 38,6
Antall elever per årsverk til undervisning 9,4 9,2 9,2 9,4 9,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 107,3 128,8 97,5 127,3 113,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,2 6,5 8,6 6,9 7,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1 8,9 9,5 9,8 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,7 13,4 11,9 12,2 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,6 12,3 12,2 13,3 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,0 98,8 96,9 96,9
Lærertimer som gis til undervisning 23 492 24 405 24 698 23 674 23 924
Undervisningstimer totalt per elev 77 78 78 76 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no