Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vik kommune
Kommunenr 4639
Alle grunnskoler med adresse i Vik kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 37,3 37,9 35,6 38,6 37,9
Antall elever per årsverk til undervisning 9,2 9,2 9,4 9,5 9,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 128,8 97,5 127,3 113,4 133,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,5 8,6 6,9 7,3 6,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,9 9,5 9,8 10,4 9,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,4 11,9 12,2 11,0 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,3 12,2 13,3 12,9 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,5 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,0 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,7 14,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,0 98,8 96,9 96,9 95,0
Lærertimer som gis til undervisning 24 405 24 698 23 674 23 924 24 410
Undervisningstimer totalt per elev 78 78 76 75 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no