Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vigvoll skole
Fruktveien 25
4635 KRISTIANSAND S
Org.nr 974598728
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 15,3 15,8 14,2 14,8 15,2
Antall elever per årsverk til undervisning 13,0 12,8 13,0 12,3 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 161,0 114,9 127,0 100,7 112,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,9 9,3 8,6 10,2 9,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,3 17,1 17,3 16,4 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,2 20,6 20,6 19,6 20,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,6 20,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 531 8 721 7 819 8 046 8 267
Undervisningstimer totalt per elev 50 51 50 53 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no