Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vigvoll skole
Fruktveien 25
4635 KRISTIANSAND S
Org.nr 974598728
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,2 15,3 15,8 14,2 14,8
Antall elever per årsverk til undervisning 13,4 13,0 12,8 13,0 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 116,7 161,0 114,9 127,0 100,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,9 6,9 9,3 8,6 10,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,8 17,3 17,1 17,3 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,8 20,2 20,6 20,6 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 588 8 531 8 721 7 819 8 046
Undervisningstimer totalt per elev 49 50 51 50 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no