Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vigre skule (UTGÅTT)
Vigre
4365 NÆRBØ
Org.nr 875275852
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,0 5,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 166,7 55,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,0 16,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,8 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,6 13,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 91,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 772 3 335
Undervisningstimer totalt per elev 69 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no