Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vigra skule
Postvegen 455
6040 VIGRA
Org.nr 975284050
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Giske kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,3 18,5 16,7 16,0 18,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 12,3 13,3 13,7 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,4 78,4 87,8 130,1 101,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,2 14,5 14,2 9,5 10,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7 12,4 13,5 14,0 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4 14,4 16,8 17,7 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,7 95,5 86,2 86,2 92,5
Lærertimer som gis til undervisning 12 392 12 738 11 581 10 728 12 098
Undervisningstimer totalt per elev 58 60 56 54 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no