Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vigra skule
Postvegen 455
6040 VIGRA
Org.nr 975284050
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Giske kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,5 16,7 16,0 18,1 17,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 13,3 13,7 12,3 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 78,4 87,8 130,1 101,0 118,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,5 14,2 9,5 10,9 10,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 13,5 14,0 12,3 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4 16,8 17,7 17,4 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,2 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,5 86,2 86,2 92,5 89,1
Lærertimer som gis til undervisning 12 738 11 581 10 728 12 098 12 374
Undervisningstimer totalt per elev 60 56 54 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no