Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vevring skule
Vevring
6817 NAUSTDAL
Org.nr 975276619
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Naustdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2,2 2,8 2,3 2,4 2,1
Antall elever per årsverk til undervisning 8,4 6,7 6,0 5,8 5,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,7 62,1 44,8 59,1 50,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,2 10,3 12,8 9,4 10,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,1 6,5 5,9 5,5 5,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,8 7,0 6,3 5,5 5,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 65,9 65,7 62,5 93,3 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 1 588 1 995 1 596 1 669 1 454
Undervisningstimer totalt per elev 88 111 123 128 132
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no