Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vevring skule
Vevring
6817 NAUSTDAL
Org.nr 975276619
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Sunnfjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 2,8 2,3 2,4 2,1 1,4
Antall elever per årsverk til undervisning 6,7 6,0 5,8 5,6 7,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,1 44,8 59,1 50,0 37,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,3 12,8 9,4 10,7 16,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,5 5,9 5,5 5,4 6,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,0 6,3 5,5 5,4 6,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,4 6,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 65,7 62,5 93,3 96,1 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 995 1 596 1 669 1 454 950
Undervisningstimer totalt per elev 111 123 128 132 106
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no