Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vevelstadåsen skole
Vevelstadåsen 30
1405 LANGHUS
Org.nr 874593532
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ski kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,1 26,0 27,2 29,7 27,7
Antall elever per årsverk til undervisning 14,6 15,1 14,1 13,6 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 8 8 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 72,7 43,3 42,0 92,6 63,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,7 30,4 30,6 13,1 18,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,8 16,3 14,5 14,7 14,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,1 1,4 4,2 3,1 1,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,1 19,3 17,7 16,4 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,0 88,2 90,3 83,0 95,3
Lærertimer som gis til undervisning 16 963 16 639 18 399 19 468 18 328
Undervisningstimer totalt per elev 51 49 53 54 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no