Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vevelstad Sentralskole
8976 VEVELSTAD
Org.nr 975283925
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vevelstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,3 8,9 10,1 9,8 10,1
Antall elever per årsverk til undervisning 5,5 7,1 5,7 5,1 4,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,1 37,0 20,2 23,0 16,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,1 17,3 23,9 20,4 24,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,2 8,2 6,3 5,9 4,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,0 7,2 6,7 5,6 6,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,4 8,0 9,8 6,2 5,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,6 5,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,5 4,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 6,1 6,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 82,3 74,1 68,4 80,4 88,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 926 5 638 6 062 6 301 6 268
Undervisningstimer totalt per elev 129 99 124 137 153
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no