Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vevelstad kommune
Kommunenr 1816
Alle grunnskoler med adresse i Vevelstad kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 11,3
Antall elever per årsverk til undervisning 4,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 18,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 4,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 6,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,1
Lærertimer som gis til undervisning 7 037
Undervisningstimer totalt per elev 156
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no