Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vevelstad kommune
Kommunenr 1816
Alle grunnskoler med adresse i Vevelstad kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,4 10,1 11,3 11,0 11,3
Antall elever per årsverk til undervisning 5,2 6,7 5,5 5,1 4,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,6 39,0 21,5 25,5 18,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,2 15,3 21,5 18,1 22,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,6 7,4 5,8 5,7 4,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,0 7,2 6,7 5,6 6,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,0 7,4 8,7 6,0 5,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,4 5,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,5 4,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 6,1 6,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 83,1 76,6 71,2 81,3 88,1
Lærertimer som gis til undervisning 6 695 6 349 6 746 7 057 7 037
Undervisningstimer totalt per elev 137 106 130 138 156
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no