Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vevelstad kommune
Kommunenr 1816
Alle grunnskoler med adresse i Vevelstad kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Vevelstad kommune 10,4 10,1 11,3 11,0 11,3
Nordland fylke 3 051,7 3 145,5 3 185,2 3 189,1 3 204,3
Nasjonalt 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Vevelstad kommune 5,2 6,7 5,5 5,1 4,6
Nordland fylke 10,2 9,9 9,8 9,7 9,6
Nasjonalt 12,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Vevelstad kommune 1 2 2 2 3
Nordland fylke 482 520 563 567 582
Nasjonalt 8 417 8 868 9 389 9 849 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Vevelstad kommune 57,6 39,0 21,5 25,5 18,0
Nordland fylke 58,3 53,7 49,6 49,1 47,2
Nasjonalt 74,1 71,0 67,4 64,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Vevelstad kommune 8,2 15,3 21,5 18,1 22,2
Nordland fylke 15,8 16,5 17,7 17,8 18,2
Nasjonalt 14,6 15,2 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Vevelstad kommune 5,6 7,4 5,8 5,7 4,4
Nordland fylke 11,1 10,9 10,5 10,5 10,4
Nasjonalt 13,3 13,2 12,9 12,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Vevelstad kommune 6,0 7,2 6,7 5,6 6,7
Nordland fylke 11,6 11,4 11,6 11,5 11,2
Nasjonalt 14,0 14,0 14,2 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Vevelstad kommune 6,0 7,4 8,7 6,0 5,5
Nordland fylke 14,2 14,2 13,8 13,8 13,7
Nasjonalt 16,8 16,8 16,6 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Vevelstad kommune 5,4 5,0
Nordland fylke 12,7 12,5
Nasjonalt 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Vevelstad kommune 7,5 4,9
Nordland fylke 13,9 14,1
Nasjonalt 16,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Vevelstad kommune 6,1 6,7
Nordland fylke 15,0 14,7
Nasjonalt 18,2 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Vevelstad kommune 83,1 76,6 71,2 81,3 88,1
Nordland fylke 94,7 92,5 92,6 93,1 94,2
Nasjonalt 96,0 95,5 95,6 95,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning
Vevelstad kommune 6 695 6 349 6 746 7 057 7 037
Nordland fylke 1 956 505 2 007 042 2 035 123 2 038 804 2 043 816
Nasjonalt 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev
Vevelstad kommune 137 106 130 138 156
Nordland fylke 70 72 73 73 74
Nasjonalt 58 59 60 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no