Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vevelstad kommune
Kommunenr 1816
Alle grunnskoler med adresse i Vevelstad kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,7 10,4 10,1 11,3 11,0
Antall elever per årsverk til undervisning 5,2 5,2 6,7 5,5 5,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 34,0 57,6 39,0 21,5 25,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,8 8,2 15,3 21,5 18,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,1 5,6 7,4 5,8 5,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,0 6,0 7,2 6,7 5,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5,7 6,0 7,4 8,7 6,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 6,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 84,3 83,1 76,6 71,2 81,3
Lærertimer som gis til undervisning 6 591 6 695 6 349 6 746 7 057
Undervisningstimer totalt per elev 135 137 106 130 138
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no