Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vevang skole (utgått)
6494 VEVANG
Org.nr 975283526
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Eide kommune skoleeier (utgått)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,2 3,4 4,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 11,1 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 78,2 65,5 41,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,9 16,9 23,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 11,1 10,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,5 12,8 11,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,1 100,0 75,4
Lærertimer som gis til undervisning 2 836 2 546 3 017
Undervisningstimer totalt per elev 66 67 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no