Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vevang skole (UTGÅTT)
6494 VEVANG
Org.nr 975283526
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Eide kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,1 4,2 3,4 4,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 11,2 11,1 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 34,8 78,2 65,5 41,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 32,0 12,9 16,9 23,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4 11,2 11,1 10,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,4 11,5 12,8 11,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,2 94,1 100,0 75,4
Lærertimer som gis til undervisning 2 977 2 836 2 546 3 017
Undervisningstimer totalt per elev 65 66 67 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no