Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vettre skole
Aspelundfaret 2
1392 VETTRE
Org.nr 974578328
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 20,0
Antall elever per årsverk til undervisning 15,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 24,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 82,9
Lærertimer som gis til undervisning 13 528
Undervisningstimer totalt per elev 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no