Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vettre skole
Aspelundfaret 2
1392 VETTRE
Org.nr 974578328
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,1 21,9 20,9 20,0 23,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 15,2 15,5 15,6 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 104,3 77,5 81,1 63,5 66,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,5 17,7 17,5 22,4 18,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,1 15,6 15,6 15,6 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 18,2 18,9 19,0 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,2 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 24,3 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 90,9 100,0 82,9 75,7
Lærertimer som gis til undervisning 16 403 14 538 14 121 13 528 16 074
Undervisningstimer totalt per elev 57 49 48 48 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no