Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vetland skole
Vetlandsveien 79
0685 OSLO
Org.nr 973626361
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,0 22,1 21,1 23,3 24,0
Antall elever per årsverk til undervisning 4,3 4,5 4,8 4,5 4,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 7 7 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 13,5 15,2 13,3 13,7 10,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 27,5 26,2 31,7 29,1 37,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,6 5,7 6,5 5,7 5,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 4,9 5,6 5,8 6,0 5,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,4 93,9 84,5 77,8 86,9
Lærertimer som gis til undervisning 13 589 13 952 13 058 14 544 15 019
Undervisningstimer totalt per elev 166 159 147 156 167
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no