Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vetland skole
Vetlandsveien 79
0685 OSLO
Org.nr 973626361
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,9 22,0 22,1 21,1 23,3
Antall elever per årsverk til undervisning 4,4 4,3 4,5 4,8 4,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 6 7 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 14,1 13,5 15,2 13,3 13,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,7 27,5 26,2 31,7 29,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,3 5,6 5,7 6,5 5,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,3 4,9 5,6 5,8 6,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,3 90,4 93,9 84,5 77,8
Lærertimer som gis til undervisning 13 348 13 589 13 952 13 058 14 544
Undervisningstimer totalt per elev 161 166 159 147 156
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no