Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vestvågøy kommune
Kommunenr 1860
Alle grunnskoler med adresse i Vestvågøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 142,7 129,2 140,8 156,5 153,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 11,5 10,9 10,0 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 20 18 22 26 28
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,3 74,7 63,1 56,3 50,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,7 14,2 15,7 16,4 17,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 12,5 11,4 10,8 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,1 13,7 14,3 12,2 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 16,0 15,8 14,7 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,5 98,5 96,1 91,8 93,4
Lærertimer som gis til undervisning 90 727 84 920 91 698 103 007 100 302
Undervisningstimer totalt per elev 66 62 66 71 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no