Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vestvågøy kommune
Kommunenr 1860
Alle grunnskoler med adresse i Vestvågøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 129,2 140,8 156,5 153,7 158,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 10,9 10,0 9,9 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 18 22 26 28 26
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,7 63,1 56,3 50,9 53,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,2 15,7 16,4 17,9 16,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 11,4 10,8 11,0 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,7 14,3 12,2 11,5 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 15,8 14,7 13,9 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,1 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,0 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,0 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,5 96,1 91,8 93,4 93,1
Lærertimer som gis til undervisning 84 920 91 698 103 007 100 302 103 921
Undervisningstimer totalt per elev 62 66 71 72 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no