Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vestskogen skole
Lerkeveien 12b
3142 VESTSKOGEN
Org.nr 975271331
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Færder kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,0 22,4 25,0 24,3 23,2
Antall elever per årsverk til undervisning 14,2 12,9 11,7 11,8 12,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 107,4 106,2 89,3 54,3 68,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,5 10,8 11,9 20,2 17,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,2 12,8 11,8 11,8 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,5 16,2 14,3 14,2 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,0 98,4 98,9 95,2
Lærertimer som gis til undervisning 12 912 14 799 16 773 16 781 16 076
Undervisningstimer totalt per elev 52 58 63 63 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no