Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vestskogen skole
Lerkeveien 12b
3142 VESTSKOGEN
Org.nr 975271331
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Færder kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,4 25,0 24,3 23,2 23,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9 11,7 11,8 12,9 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 5 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 106,2 89,3 54,3 68,4 71,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,8 11,9 20,2 17,6 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8 11,8 11,8 13,2 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,2 14,3 14,2 15,5 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,7 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,0 20,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,0 98,4 98,9 95,2 92,5
Lærertimer som gis til undervisning 14 799 16 773 16 781 16 076 16 453
Undervisningstimer totalt per elev 58 63 63 58 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no