Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vestsiden ungdomsskole
Boecks Gate 7
3616 KONGSBERG
Org.nr 975284670
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kongsberg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 34,6 34,3 34,8 34,3 35,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,4 9,7 10,0 10,4 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 97,6 75,6 77,9 79,9 79,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,5 11,5 11,3 11,3 11,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,6 13,0 13,5 14,0 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4 17,0 17,9 19,1 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,9 95,6 97,9 98,4 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 20 066 20 066 20 177 19 649 19 721
Undervisningstimer totalt per elev 70 67 66 63 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no