Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vestsiden skole
Grønstensgate 1
3919 PORSGRUNN
Org.nr 975277976
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Porsgrunn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 35,0 38,1 37,2 35,7 39,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 11,4 12,5 13,6 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 180,6 219,3 146,4 111,8 98,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,2 4,7 7,8 11,1 11,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 13,7 14,1 15,0 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,6 11,3 14,0 15,8 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,2 17,4 19,2 25,1 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,3 88,7 99,2 97,7 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 21 888 24 453 24 250 23 179 24 999
Undervisningstimer totalt per elev 56 62 57 52 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no