Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vestsiden skole
Grønstensgate 1
3919 PORSGRUNN
Org.nr 975277976
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Porsgrunn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 38,1 37,2 35,7 39,1 35,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 12,5 13,6 12,5 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 4 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 219,3 146,4 111,8 98,0 98,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,7 7,8 11,1 11,6 11,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,7 14,1 15,0 14,5 14,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,3 14,0 15,8 13,4 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 19,2 25,1 18,0 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,0 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,9 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,2 19,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,7 99,2 97,7 95,9 99,0
Lærertimer som gis til undervisning 24 453 24 250 23 179 24 999 23 080
Undervisningstimer totalt per elev 62 57 52 56 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no