Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vestsida skole (utgått)
Vestsida
2860 HOV
Org.nr 975273784
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 2,7 3,2 2,6
Antall elever per årsverk til undervisning 6,6 5,7 4,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,0 60,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,2 9,2 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,7 5,9 4,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,7 5,9 4,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 64,2 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 911 2 352 1 853
Undervisningstimer totalt per elev 112 131 168
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no