Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vestre Trysil skole
Skolevegen 24
2428 SØRE OSEN
Org.nr 975273369
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trysil kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,6 4,7 5,2 5,3 5,7
Antall elever per årsverk til undervisning 8,8 10,5 8,7 8,7 7,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 30,1 26,1 19,3 20,7 17,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 27,1 38,1 41,2 38,2 37,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1 10,8 9,0 8,9 7,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,2 12,9 11,4 9,7 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 92,9
Lærertimer som gis til undervisning 3 877 3 306 3 474 3 591 3 847
Undervisningstimer totalt per elev 84 70 85 86 104
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no