Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vestre Toten ungdomsskole
Prøvenvegen 59
2833 RAUFOSS
Org.nr 922758328
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Vestre Toten kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 50,9
Antall elever per årsverk til undervisning 9,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,3
Lærertimer som gis til undervisning 30 220
Undervisningstimer totalt per elev 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no