Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vestre Toten kommune
Kommunenr 3443
Alle grunnskoler med adresse i Vestre Toten kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 147,9 142,8 145,9 148,5 146,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 11,7 11,2 11,1 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 26 26 28 29 28
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,5 57,2 52,3 49,7 50,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,5 17,9 18,9 19,6 19,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8 12,5 12,1 11,9 11,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,4 13,7 12,8 12,7 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 14,6 14,1 14,5 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,8 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,8 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,2 16,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,6 98,7 98,7 97,4 98,4
Lærertimer som gis til undervisning 90 631 88 996 91 381 92 824 92 921
Undervisningstimer totalt per elev 60 61 64 64 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no