Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vestre Toten kommune
Kommunenr 0529
Alle grunnskoler med adresse i Vestre Toten kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 146,1 147,9 142,8 145,9 148,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 11,8 11,7 11,2 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 24 26 26 28 29
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,8 58,5 57,2 52,3 49,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,3 17,5 17,9 18,9 19,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8 12,8 12,5 12,1 11,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,5 13,4 13,7 12,8 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,1 15,4 14,6 14,1 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,5 98,6 98,7 98,7 97,4
Lærertimer som gis til undervisning 89 179 90 631 88 996 91 381 92 824
Undervisningstimer totalt per elev 59 60 61 64 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no